* Các cơ sở y tế chưa có tài khoản đăng nhập vui lòng liên hệ với Phòng Y tế/Trung tâm Y tế quản lý trực tiếp đề nghị thực hiện đúng theo CV6301.
* Các đơn vị khẩn trương báo cáo theo Công văn Số 630: /BYT-KCB V/v đăng ký kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá PK an toàn phòng chống dịch.
* Các Trạm y tế và Phòng khám xem hướng dẫn cách báo cáo điểm "an toàn phòng chống dịch" tại đây
* Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ 0937 664 443 hoặc chatluongbenhvien@gmail.com

Tài liệu và Công văn liên quan

Loading widget...
No files to show
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

A. Các vấn đề chung

B. Phòng khám an toàn phòng chống dịch