Hướng dẫn áp dụng cho Phòng khám và Trạm y tế báo cáo điểm Bộ tiêu chí an toàn covid19. Cơ sở cần có tài khoản để nộp báo cáo. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng liên hệ Phòng Y tế hoặc Trung tâm Y tế.

1. BÁO CÁO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

- Bước 1: Truy cập vào trang đánh giá theo đường link https://covid19.cosoyte.vn/

- Bước 2: Chọn mục 1. Báo cáo điểm

- Bước 3: Chọn tên bệnh viện và thông tin của lần đánh giá này:

  • Tên cơ sở y tế
  • Kiểu đánh giá
  • Tháng đánh giá
  • Lần đánh giá

- Bước 4: Chọn Nhập điểm để bắt đầu nhập điểm

- Bước 5: Nhập điểm các tiểu mục của tiêu chí, nếu tiêu chí nào đạt thì chọn 1, tiêu chí nào chưa đạt thì chọn 0.

*Lưu ý: - Chỉ nhập điểm tiểu mục, sau khi nhập xong điểm tiểu mục thì các điểm tổng sẽ tự động tính.

              - Sau khi nhập xong, phần mềm sẽ tự động tính Tổng điểm và tỷ lệ đạt, từ đó sẽ tự động tính ra mức an toàn của bệnh viện.

             *Lưu ý: Vui lòng bấm vào nút Cập nhật để phần mềm tính lại lần cuối kết quả đánh giá an toàn của bệnh viện chính xác nhất.

Bước 5: Cuối cùng, bấm Hoàn thành để hoàn tất việc đánh giá. (Trước khi hoàn tất việc đánh giá, vui lòng kiểm tra kỹ lại điểm các tiêu chí vì sau khi Lưu sẽ không được chỉnh sửa).

2. xem lại CÁC PHIẾU ĐÃ NHẬP

- Sau khi nhập xong, nếu cần thiết, bạn có thể xem lại danh sách phiếu đã nhập theo các bước sau:

- Bước 1: Vào lại mục Báo cáo điểm

- Bước 2: Bấm vào mục Xem lại các lần gửi trước đây

- Bước 3: Chọn phiếu cần xem và bấm vào nút Xem

.*Lưu ý:

1/ Trong 1 tháng nếu nhập nhiều phiếu, vui lòng chọn số lần nhập ở các phiếu và cùng 1 tháng thì chỉ lấy kết quả của phiếu cuối cùng. Vì vậy các bệnh viện nếu có cập nhập mới thì không cần xoá phiếu cũ.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 10 27 2021

Thứ năm, Tháng 9 30 2021

Thứ hai, Tháng 8 16 2021

Thứ năm, Tháng 7 15 2021

Thứ ba, Tháng 6 29 2021