Đối với các phiếu đánh giá điểm an toàn bệnh viện theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT “Ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”:

1/ Các phiếu có chữ (Draft) sẽ không tính vào báo cáo nên không cần xoá.
2/ Trong 1 tháng nếu nhập nhiều phiếu, vui lòng chọn số lần nhập ở các phiếu và cùng 1 tháng thì chỉ lấy kết quả của phiếu cuối cùng. Vì vậy cũng sẽ không cần xoá.

Các báo cáo đã gửi về Bộ Y tế sẽ không được sửa, hay xóa.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 5 5 2021

Chủ nhật, Tháng 5 2 2021

Thứ sáu, Tháng 3 26 2021

Thứ hai, Tháng 2 8 2021