Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Kính gửi: Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Do điền nhầm tháng đánh giá bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch covid 19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, do vậy, chúng tôi kính mong Quý Cục tạo điều kiện cho chúng tôi được xóa bổ phần đánh giá vừa rồi, chúng tôi sẽ gửi lại bản đánh giá sau, xin chân thành cám ơn Quý Cục

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Bạn có thể nhập phiếu mới nhé. Kết quả sẽ chỉ tính phiếu được nhập gần nhất. Còn về các phiếu đã nhập sẽ không được xóa bạn nhé.

Trạng thái:
Deferred
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 6 8 2021