Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Trung tâm Y tế huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kính đề nghị nhóm Công nghệ thông tin phụ trách phần mềm báo cáo phòng khám an toàn gửi tài khoản báo cáo an toàn của 16 trạm Y tế xã, thị trấn cho Trung tâm Y tế sớm nhất để triển khai báo cáo tháng 1 kịp thời. địa chỉ gửi về mail: ksbtnx@gmail.com

Trung tâm Y tế Như Xuân trân trọng cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

»

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 1 25 2021

Thứ năm, Tháng 1 7 2021

Thứ ba, Tháng 12 29 2020

  •