Sau khi đã nhập báo cáo điểm, để in kết quả ra có thể làm theo các bước sau:
- Bước 1: Vào lại mục Báo cáo điểm đánh giá

- Bước 2: Chọn Xem các lần báo cáo trước. Ở trang này, người dùng có thể in kết quả của từng phiếu hoặc xuất ra excel toàn bộ các phiếu đã nhập

- Bước 3: Để in kết quả từng phiếu, tại cột Mã số, bấm vào phiếu cần in

- Bước 4: Ở trang kết quả, bấm Ctrl + P để tiến hành in phiếu

- Bước 5: Để xuất excel danh sách phiếu đã nhập, ở cuối màn hình bấm vào nút để xuất ra toàn bộ danh sách phiếu. 

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ sáu, Tháng 6 4 2021

Thứ tư, Tháng 6 2 2021

Thứ ba, Tháng 5 11 2021

Thứ hai, Tháng 5 10 2021

Thứ tư, Tháng 5 5 2021