Ngay lần đăng nhập đầu tiên, các bạn vui lòng thay đổi mật khẩu của tài khoản.

Bước 1. Click vào "Edit profile"

Bước 2. Nhập các thông tin muốn thay đổi

- Nhập mật khẩu hiện tại,

- Nhập địa chỉ email như khuyến cáo,

- Nhập mật khẩu mới. Nhớ nhập 2 lần,

- Nhớ lưu lại.

Cần có xác nhận thành công như hình bên dưới!!!

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới