Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Đơn vị đã gửi thông tin đăng ký tài khoản cho tuyến trạm và phòng khám từ ngày 14/01/2021, nhưng đến nay ngày 25/01/2021 vẫn chưa nhận được tài khoản và mật khẩu

Đơn vị đề nghị hỗ trợ , gửi tài khoản và mật khẩu vào mail hoaithu.yhdp@gmail.comphamthanhhuongbvyenmo@gmail.com 

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 6 8 2021