Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Kính gửi: Bộ Y tế

hiện nay đơn vị có 29 xã/TT trực thuộc. có đơn vị báo cáo Trạm Y tế an toàn Covid, Trạm thì chưa cập nhật báo cáo. Tuy nhiên để thông tin kiểm tra nhanh và cập nhật kịp thời các đơn vị báo cáo. Kinh đề nghị đơn vị hỗ trợ phần mềm hiển thị báo cáo các đơn vị lên trang thông tin của Đơn vị đầu mối: Bệnh viện ĐKKV Lục Ngạn!

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

Xin chào,

Về tài khoản để quản lý tiến độ cập nhật của các PK/TYT, chúng tôi đã gởi cho SYT Bắc Giang. Bạn vui lòng liên hệ với SYT Bắc Giang nhé.

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 6 8 2021