Lưu ý:

- Nếu đơn vị của bạn chưa có tài khoản. Hãy Click vào đây.

- Nếu đơn vị vẫn đăng nhập được do mật khẩu còn lưu trên trình duyệt, muốn xem lại mật khẩu, hãy tham khảo bài viết này.

- Nếu đơn vị quên mật khẩu và không/chưa đặt email quản lý tài khoản. Đơn vị cần làm CV để giám đốc ký và scan gửi về email hỗ trợ.

 ---

Hướng dẫn bên dưới áp dụng cho các tài khoản đã đăng ký email chính thức và các tài khoản mới cấp.

Bước 1. Truy cập trang chủ http://cosoyte.vn

Sau đó click vào "Đăng nhập" ở góc trên phải trang.

Bước 2. Click vào "Yêu cầu mật khẩu mới"

Bước 3. Nhập tài khoản muốn lấy lại mật khẩu

Có thể dùng email nếu như bạn nhớ email nào đang quản lý tài khoản

Bước 4. Đăng nhập vào email, tìm email tự động từ phần mềm trong cả inbox và cả trong spam/bulk. Làm theo hướng dẫn của email nhận được.

Tìm thư gửi từ phần mềm, Click vào link trong thư.

Click vào "Đăng nhập".

Thấy thông báo như hình bên dưới, và điền các thông tin cần thiết. Trong đó, bạn chú ý nhập mật khẩu mới để thay mật khẩu cũ.

Nhớ click vào nút "Lưu" nhé.

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới