*Lưu ý: Tài khoản của PYT/TTYT sẽ được cấp cho SYT khi SYT đăng ký kê khai. Nếu PYT/TTYT chưa có tài khoản, vui lòng liên hệ với SYT để kê khai.

- Đối với những phòng khám đã ngưng hoạt động, PYT/TTYT hoặc SYT có thể xử lý theo các bước sau:

- Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản lý của PYT/TTYT/SYT, ở thanh Menu, chọn mục Quản lý -> 5. Quản lý danh sách phòng khám, trạm y tế

- Bước 2: Tìm kiếm tên phòng khám đã ngừng hoạt động

+ Nếu sử dụng tài khoản của PYT/TTYT, chỉ cần gõ tìm kiếm ở ô Tên phòng khám/trạm y tế

+ Nếu sử dụng tài khoản của SYT, để tìm kiếm chính xác nhất, nhập thêm quận/huyện ở ô Quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh

- Bước 3: Tại cột Hoạt động ở phòng khám cần khóa, chọn "Không hoạt động", sau khi chọn xong bấm vào nút ở góc dưới bên phải màn hình để hoàn tất việc khóa tài khoản.

 - Bước 4: Nếu cần in ra danh sách phòng khám còn hoạt động hay không, chọn điều kiện lọc ở ô Hoạt động sau đó bấm XLS để xuất excel danh sách phòng khám

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ tư, Tháng 10 27 2021

Thứ năm, Tháng 9 30 2021

Thứ hai, Tháng 8 16 2021

Thứ năm, Tháng 7 15 2021

Thứ ba, Tháng 6 29 2021