*Lưu ý: Tài khoản của PYT/TTYT sẽ được cấp cho SYT khi SYT đăng ký kê khai. Nếu PYT/TTYT chưa có tài khoản, vui lòng liên hệ với SYT để kê khai.

- Đối với những phòng khám đã ngưng hoạt động, PYT/TTYT hoặc SYT có thể xử lý theo các bước sau:

- Bước 1: Sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản lý của PYT/TTYT/SYT, ở thanh Menu, chọn mục Quản lý -> 5. Quản lý danh sách phòng khám, trạm y tế

- Bước 2: Tìm kiếm tên phòng khám đã ngừng hoạt động

+ Nếu sử dụng tài khoản của PYT/TTYT, chỉ cần gõ tìm kiếm ở ô Tên phòng khám/trạm y tế

+ Nếu sử dụng tài khoản của SYT, để tìm kiếm chính xác nhất, nhập thêm quận/huyện ở ô Quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh

- Bước 3: Tại cột Hoạt động ở phòng khám cần khóa, chọn "Không hoạt động", sau khi chọn xong bấm vào nút ở góc dưới bên phải màn hình để hoàn tất việc khóa tài khoản.

 - Bước 4: Nếu cần in ra danh sách phòng khám còn hoạt động hay không, chọn điều kiện lọc ở ô Hoạt động sau đó bấm XLS để xuất excel danh sách phòng khám

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới