Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Closed
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Đơn vị đã gửi thông tin đăng ký tài khoản báo cáo covid-19 cho 11 tuyến trạm y tế và c đến nay đã hơn 15 ngày vẫn chưa nhận được tài khoản và mật khẩu. Nhờ Ad kiểm tra giùm

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Ý kiến, trao đổi, giải quyết

Your profile picture

» , »

Trạng thái:
Open
»
Closed

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ ba, Tháng 6 8 2021