Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Đơn vị đã gửi thông tin đăng ký tài khoản báo cáo covid-19 cho 11 tuyến trạm y tế và c đến nay đã hơn 15 ngày vẫn chưa nhận được tài khoản và mật khẩu. Nhờ Ad kiểm tra giùm

Đính kèm hình ảnh, tài liệu

Yêu cầu hỗ trợ gần đây thêm mới

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 1 25

Thứ năm, Tháng 1 7

Thứ ba, Tháng 12 29 2020